અમારું દર્પણ

અમારું દર્પણ
"વિચારવલોણું " - જે શિક્ષક પોતાના પાંચ વિદ્યાર્થીઓને પણ પ્રભાવિત ન કરી શકે એ શિક્ષકે પાનનો ગલ્લો ખોલવો જોઈએ- ગુણવંત શાહ , પ્રારબ્ધને અહીંયાં ગાંઠે કોણ? હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું હું તેજ ઉછીનું લઉં નહીં હું જાતે બળતું ફાનસ છું. -નરેન્દ્ર મોદી ,, બસ એટલી સમજ મને પરવરદિગાર દે, સુખ જ્યારે જ્યાં મળે, બધાના વિચાર દે,દુનિયામા કંઇકનો હું કરજદાર છું ચૂકવું બધાનું દેણ જો અલ્લાહ ઉધાર દે.- મરીઝ -- દુનિયામાં બે પ્રકારના માણસો છે. એક કામ કરનારા અને બીજા જશ લેનારા..-ડ્વાઇટ મોરો - ઘૂંટણિયે પડીને જીવવા કરતા આપણા પગ પર ઊભા રહીને મરવું વધારે બહેતર છે..-રૂઝવેલ્ટ :- ".

December 7, 2015

Comprehension Chits Game for Std.-6 to 8

ધોરણ ૬ થી ૮ ના બાળકોને રમાડી શકાય એવી એક સરળ ગેમ....જો બાળકો આપેલ સાદા વાક્યોનું અર્થગ્રહણ કરી શકે (શબ્દકોશનો ઉપયોગ કરીને પણ ) તો ઇનામ સ્વરૂપે લેબ.માં કમ્પ્યુટર પર ગેમ રમવા આપો...બાળકો ખુબ જ ખુશ થશે....અમે ઉત્સાહથી રમ્યા....ખુબ જ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો ....અખતરો સફળ રહ્યો...હવે તમારો વારો ....-.રોહિત ચૌહાણ

ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો