અમારું દર્પણ

અમારું દર્પણ
"વિચારવલોણું " - જે શિક્ષક પોતાના પાંચ વિદ્યાર્થીઓને પણ પ્રભાવિત ન કરી શકે એ શિક્ષકે પાનનો ગલ્લો ખોલવો જોઈએ- ગુણવંત શાહ , પ્રારબ્ધને અહીંયાં ગાંઠે કોણ? હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું હું તેજ ઉછીનું લઉં નહીં હું જાતે બળતું ફાનસ છું. -નરેન્દ્ર મોદી ,, બસ એટલી સમજ મને પરવરદિગાર દે, સુખ જ્યારે જ્યાં મળે, બધાના વિચાર દે,દુનિયામા કંઇકનો હું કરજદાર છું ચૂકવું બધાનું દેણ જો અલ્લાહ ઉધાર દે.- મરીઝ -- દુનિયામાં બે પ્રકારના માણસો છે. એક કામ કરનારા અને બીજા જશ લેનારા..-ડ્વાઇટ મોરો - ઘૂંટણિયે પડીને જીવવા કરતા આપણા પગ પર ઊભા રહીને મરવું વધારે બહેતર છે..-રૂઝવેલ્ટ :- ".

બાળગીત

ડાઉનલોડ કરવા નામ પર ક્લિક કરો  

ચોખુ ઘરનું આંગણું....mp3

એક રુપિયાના...mp3

ચપટી વગાડતા આવડી...mp3

કારતકમાં શિંગોડા...mp3

કારતકમા દેવદિવાળી.mp3

એક જાનો માળો....mp3

એક રુપિયાના...mp3

ઊગીને પૂવૅમા....mp3

આંગણેથી નિકળી.....mp3

આવો પારેવા...mp3

આપણું આ ગુજરાત...mp3

આ અમારુ ઘર છે.....mp3

આ અમારી ગાડી છે...mp3

અચર આવે....mp3

હાલો ખેતરીએ...mp3

વાદળ વાદળ વરસો પાણી.mp3

હારે અમે ખેડૂતભાઈ........mp3

સાવજની સરદારી.........mp3

વહેલી સવારે ઉઠીને.......mp3

ડુગ ડુગીયાવાળો........mp3

દુનીયા આખામાં..........mp3

ટીવી મારું બહું રુપાળું.......mp3

જામ્યો કારીગરોનો મેળો......mp3

ગોળુડો ઘાટ.........mp3

કરો_રમકડા_કુચક_દમ......mp3

આવો કબુતરા.......mp3

આયો ફાગણીયો........mp3

આભલે ચમકતો ચાંદલો ગમે......mp3

રીંછ એકલું ફરવા ચાલ્યું........mp3

પપાજીએ રંગબેરંગી....mp3

વંદે માતરમ્.mp3

વડદાદાની લાંબી દાઢી....mp3

રોજ નિશાળે જઈએ.....mp3

તુ અહીયા રમવા આવ....mp3

ચપટી વગાડતા આવડી...mp3

मोर पुकारे.mp3

देश बड़ा हो जायेगा.mp3

धमक धमक आता हाथी.mp3

जिसने सूरज चाँद बनाया.mp3 

વધારે બાળગીતો સાંભળવા અહી ક્લિક કરો

બાળગીતો લખવા -જોવા -વાંચવા માટે નીચે જુઓ.......


ભાઈ બહેનની જોડી

        ભાઈ બહેનની જોડી
        કરતી દોડાદોડી
        ભાઈ બહેનની જોડી
        કરતી દોડાદોડી

        એક  છે હલેસું
        ને એક છે હોડી

        ભાઈ બહેનની જોડી
        કરતી દોડાદોડી

        અહીં જાય તહીં જાય
        દૂધ પીએ દહીં ખાય

        દહીંની છાશ થઈ
        ભાઈબહેનને હાશ થઈ
        છાશમાં છે માખણ
        ભાઈ દોઢ ડહાપણ

        એકમેકને ચીડવવાનો
        બન્નેને ચસકો
        બહેન પીએ લસ્સી
        ને ભાઈ માંગે મસ્કો

        ભાઈ બહેનની જોડી
        કરતી દોડાદોડીબાળ અભિનય ગીતો

[]

આવડા અમથા વાંદરાભાઈને
સિનેમાનો શોખ ()
ધોતી પહેરી ઝભ્ભો પહેર્યો ()
ટોપી મૂકી આમ, ટોપી મૂકી આમ
આવડા અમથા...
લાકડી લીધી ચશ્મા પહેર્યા ()
ચાલી નીકળ્યા આમ,ચાલી નીકળ્યા આમ
આવડા અમથા...
પહેલા નંબરની ટિકિટ કપાવી ()
જોવા બેઠા આમ, જોવા બેઠા આમ
આવડા અમથા...
સિનેમામાં તો ધડાકો થયો ()
ગભરાઈ ગયા આમ, ગભરાઈ ગયા આમ
આવડા અમથા...
ચંપલ ફેંક્યા, ચશ્મા ફેંક્યા ()
ટોપી ફેંકીઆમ, ટોપી ફેંકી આમ
આવડા અમથા...

[]

અંતર મંતર જંતર, હું જાણું છું એક મંતર
તને ચકલી બનાવી દઉં, તને ચકલી બનાવી દઉં
જુઓ ટોપલી છે ખાલી ()
તેમાં પરી આવે મતવાલી ()
મારી ટોપલીમાં જાદુ, તેમાં પરીને બેસાડું
તેનું સસલું બનાવી દઉં, તેનું સસલું બનાવી દઉં
અંતર મંતર જંતર
જુઓ ગંજીફાની રમત ()
રમતમાં છે મોટી ગમ્મત ()
પહેલા રાજા આવે છે, પછી રાણી આવે છે
તેને ગુલામ બનાવી દઉં, તેને ગુલામ બનાવી દઉં
અંતર મંતર જંતરજુઓ નાનો છે ઠિંગ્ગુ ()
તેનું નામ પાડ્યું છે મેં તો પિંગ્ગુ
પિંગ્ગુ ખૂબ દોડે છે, ઊંચા પહાડ કૂદે છે
એનું લીંબુ બનાવી દઉં, એનું લીંબુ બનાવી દઉં
અંતર મંતર જંતર

[]


રંગીલા રંગીલા રંગીલા પતંગિયા
હા હા હા હો હો હો હા હા હા પતંગિયા
બાળકો બાગમાં રમવાને આવતા
દોડાવી દોડાવી થકવી નાખતા
મન મારું મોહી લેતા રે પતંગિયા
રંગીલા રંગીલા રંગીલા
ફૂલડે ફૂલડે આમતેમ દોડતા
આકાશે ઉડતાને હાથમાં આવતા
મન મારું મોહી લેતા રે પતંગિયા
રંગીલા રંગીલા રંગીલા

[]

બટુકભાઈ કેવડા હતા રે ()
બટુકભાઈ આવડા હતા રે ()
બટુકભાઈ કેમ કરી પાણી પીતાતા
બટુકભાઈ ઘટર ઘટર,
બટુકભાઈ ઘટર ઘટર પાણી પીતાતા ... બટુકભાઈ
બટુકભાઈ કેમ કરી ખાણું ખાતાતા
બટુકભાઈ ભચડ ભચડ,
બટુકભાઈ ભચડ ભચડ ખાણું ખાતાતા... બટુકભાઈ
બટુકભાઈ કેમ કરી કચરો કાઢતાતા
બટુકભાઈ આમ કરી,
બટુકભાઈ આમ કરી કચરો કાઢતાતા... બટુકભાઈ
બટુકભાઈ કેમ કરી કપડાં ધોતાતા
બટુકભાઈ આમ કરી,
બટુકભાઈ આમ કરી કપડાં ધોતાતા... બટુકભાઈ

[]

મેળામાં જઈએ ભાઈ મેળામાં જઈએ ()
સોબતીઓની સંગે રે ()
મેળામાં જઈએ ભાઈ મેળામાં જઈએ ()
ચકચક કરતા ને ચીં ચીં કરતાં (
ચકડોળમાં બેસી જઈએ રે (
મેળામાં જઈએ ભાઈ મેળામાં જઈએ ()
તબડક તબડક કરતા કરતા ()
ઘોડા પર બેસી જઈએ રે ()
મેળામાં જઈએ ભાઈ મેળામાં જઈએ ()
લાલ પીળા ફૂગ્ગા ફોડતાં ફોડતાં ()
જલ્દી ઘેર પહોંચી જઈએ રે ()
મેળામાં જઈએ ભાઈ મેળામાં જઈએ ()

[]

બિલાડીનું નાનું બચ્ચું મેળો જોવા જાય
બસ રીક્ષામાં ચક્કર આવે, ચાલતાં ચાલતાં જાય
બિલાડીનું નાનું બચ્ચું
ચહેરા પર હિંમત રાખે, પણ મનમાં મુંજાય
રસ્તાની ડાબે ચાલે, હળવે હળવે જાય
બિલાડીનું નાનું બચ્ચું
કૂતરાભાઈ તો (હા ઉં હા ઉં) ટ્રાફિક પોલિસ
તરત સમજી જાય
સીટી મારે હાથ બતાવે, ટ્રાફિક થોભી જાય
બિલાડીનું નાનું બચ્ચું
મેળામાં તો સ્ટોલ ઘણાં છે, ખાવા મન લલચાય
મમ્મીનું યાદ આવ્યું કે, બહારનું ના ખવાય
બિલાડીનું નાનું બચ્ચું

[]

બા પેલા બાગમાં દોડી દોડી જાઉં ()
નાના છોડવાને પાણી પાઉં પાઉં પાઉં
બા પેલા બાગમાં
આંબાની ડાળે ટહુકે કોયલડી ()
કોયલની સાથી ગાઉં ગાઉં ગાઉં
બા પેલા બાગમાં
વડલાની ડાળે બાંધ્યો છે હિંચકો ()
હિંચકે હિંચકા ખાઉં ખાઉં ખાઉં
બા પેલા બાગમાં
છોડવે છોડવે ઊડે પતંગિયા ()
હું તો એને પકડવા જાઉં જાઉં જાઉં
બા પેલા બાગમાં
હરિયાળી બાગમાં નાચે છે મોરલો ()
મોરલો બોલે મેં આઉં આઉં આઉં
બા પેલા બાગમાં

[

ઢિંગલી તારા માંડવા રોપ્યા, ઢોલ વાગે ઢમઢમ
લાલિયો મહરાજ લાડવા વાળે, શાક કરે છમછમ
ઢિંગલી તારા માંડવા
ચાખવા મીનીબેન બેઠાતા , જીભલડી ચમચમ
પમલો પેલો વાંદરો ફૂંકે, પિપૂડાં પમપમ
ઢિંગલી તારા માંડવા
જૂનાગઢથી જાન આવી છે, જાનડીઓ રૂમઝૂમ
દોડતાં પેહેલાં વેલડાં આવે, ઢોલ વાગે ઢમઢમ
ઢિંગલી તારા માંડવા
ઢિંગલીબાઈના પગમાં ઝાંઝર, ઘૂઘરીઓ ધમધમ
નાકમાં એને નથણી સોહે, કેવી રે ચમચમ
ઢિંગલી તારા માંડવા
ઢિંગલીબાઈ તો સાસરે જાશે, આંસુડાં ટમટમ
લાગશે કેવા ઘરને શેર, સુના રે સમસમ
ઢિંગલી તારા માંડવા

[]

મમ્મા ઢીંગલ ઢીંગલ ઢીંગલ ,
પપ્પા ઢીંગલ ઢીંગલ ઢીંગલ 
હું તો ઢીં......લી....()
કપડાં ધો ધો કરું , મારા હાથ દુ:ખી જાય () મમ્મા ઢીંગલ
પોતું કર કર કરું, મારી કમર દુ:ખી જાય ()
મમ્મા ઢીંગલ
કચરો વાળ વાળ કરું, મારા હાથ દુ:ખી જાય () મમ્મા ઢીંગલ
ચૂલો ફૂંક ફૂંક કરું, મારી આંખો દુ:ખી જાય () મમ્મા ઢીંગલ

[૧૦]

કોયલ કૂ કૂ ગાય, મને ગાવાનું મન થાય
ગાવાનું હું શરૂ કરું ત્યાં, પપ્પા મારા ખીજાય
કોયલ કૂ કૂ ગાય
ચકલી ચણ ચણ ખાય, મને ખાવાનું મન થાય
ખાવાનું હું શરૂ કરું ત્યાં, મમ્મી મારી ખીજાય કોયલ કૂ કૂ ગાય
ઉડતું પતંગિયું જોઈ, મને ઉડવાનું મન મન
ઉડવાનું હું શરૂ કરું ત્યાં, નીચે પડી જવાય
કોયલ કૂ કૂ ગાય
પથારીએ સુતાં , મને કઈ કઈ વિચાર થાય
સુવાનું હું શરૂ કરું ત્યાં, સપને સરી જવાય
કોયલ કૂ કૂ ગાય

[૧૧]

એક ઢિંગલી સોહાણી લટકા-મટકા કરતી જાય ()
કાને કુંડળ પહેરીને, નાકે નથણી પહેરીને
લટકા-મટકા કરતી જાય (
હાથે કંગન પહેરીને, પગે ઝાંઝર પહેરીને
લટકા-મટકા કરતી જાય (
પગે સેંડલ પહેરીને, ખભે પર્સ ભેરવીને
લટકા-મટકા કરતી જાય (

(૧૨)

ઘોડાગાડી રીક્ષા, રીક્ષામાં બેઠા બાળકો
વહાલા બાળકો, તમે નિશાળ વહેલા આવજો
નિશાળ તો દૂર છે ભણવાની જરૂર છે
એકડો તો આવડે છે પણ બગડાની જરૂર છે
વહાલા
એકડો તો આવડે છે પણ બગડાની જરૂર છે
વહાલા
બગડો તો આવડે છે પણ તગડાની જરૂર છે
વહાલા
તગડો તો આવડે છે પણ ચોગડાની જરૂર છે
વહાલા
ચોગડો તો આવડે છે પણ પાંચડાની જરૂર છે
વહાલા
પાંચડો તો આવડે છે પણ છગડાની જરૂર છે
વહાલા
છગડો તો આવડે છે પણ સાતડાની જરૂર છે
વહાલા
સાતડો તો આવડે છે પણ આઠડાની જરૂર છે
વહાલા
આઠડો તો આવડે છે પણ નવડાની જરૂર છે
વહાલા
નવડો તો આવડે છે પણ દસડાની જરૂર છે
વહાલા

[૧૩]

લીલી પીળી ઓઢણી () ઓઢી રે મેં તો ઓઢી રે 
હું તો જાતી નિશાળિયે દોડી રે દોડી ()
હાથ કેરા કંગન () પહેર્યા રે મેં તો પહેર્યા રે
હું તો જાતી નિશાળિયે દોડી રે દોડી (
કાન કેરા કુંડળ () પહેર્યા રે મેં તો પહેર્યા રે
હું તો જાતી નિશાળિયે દોડી રે દોડી ()
નાક કેરી નથણી () પહેરી રે મેં તો પહેરી રે
હું તો જાતી નિશાળિયે દોડી રે દોડી ()
પગ કેરા ઝાંઝર () પહેર્યા રે મેં તો પહેર્યા રે
હું તો જાતી નિશાળિયે દોડી રે દોડી ()

[૧૪]

ઘોડો ઘૂઘરિયાળો મારો ઘોડો ઘૂઘરિયાળો () ()
ઘાસ ખાય છે ને તાજો માજો થાય છે ()
દોડાવું તો દોડે છે ને થોભાવું તો થોભે છે ()
એના ઉપર બેસું ત્યારે લાગું હું મૂંછાળો
ઘૂઘરિયાળો ()
ઘોડો ઘૂઘરિયાળો મારો ઘોડો ઘૂઘરિયાળો () ()
રંગે કાળો છે પણ દિલનો બહુ રૂપાળો છે ()
ચાબૂકનું શું કામ છે ને ચેતક એનું નામ છે ()
તડબડ તડબડ દોડે ત્યારે લાગે પાંખોવાળો
ઘૂઘરિયાળો ()
ઘોડો ઘૂઘરિયાળો મારો ઘોડો ઘૂઘરિયાળો () (

[૧૫]

પિપૂડીવાળાનો પેલો તનમનિયો, પેલો તનમનિયો
ચોરી ગયો તો કેરીનો કરંડિયો
કેરી ખવાય છે, ગોટલા ફેંકાય છે,
ચોરી પકડાય છે, ડંડા મરાય છે
તનમાંને મનમાં તનમનિયો મૂંઝાય છે
પિપૂડીવાળાનો પેલો તનમનિયો, પેલો તનમનિયો
ચોરી ગયો તો કેળાંનો કરંડિયો
કેળાં ખવાય છે, છોતરાં ફેંકાય છે,
ચોરી પકડાય છે, ડંડા મરાય છે
તનમાંને મનમાં તનમનિયો મૂંઝાય છે
પિપૂડીવાળાનો પેલો તનમનિયો, પેલો તનમનિયો

[૧૬]

ચોલી પહેરીને હું તો નિશાળે ગઈતી ()
ચોલી મારી ચલક ચલક થાય ()
બેની મારો લટકો જરા જરા જો જો
કંગન પહેરીને હું તો નિશાળે ગઈતી ()
કંગન મારા ખણણ ખણણ થાય ()
બેની મારો લટકો જરા જરા જો જો
નથણી પહેરીને હું તો નિશાળે ગઈતી ()
નથણી મારી ઝનન ઝનન થાય ()
બેની મારો લટકો જરા જરા જો જો
ઝાંઝર પહેરીને હું તો નિશાળે ગઈતી ()
ઝાંઝર મારી છણણ છણણ થાય ()
બેની મારો લટકો જરા જરા જો જો

[૧૭]

ચકીબેન ચકીબેન 
મારી સાથે રમવા આવશો કે નહિ, આવશો કે નહિ 
બેસવાને ખાટલો, સુવાને પાટલો
ઓઢવાને પીંછાં આપીશ તને, આપીશ તને
ચકીબેન ચકીબેન 
પહેરવાને સાડી, મોરપીંછાંવાળી
ઘમ્મરિયો ઘાઘરો આપીશ તને, આપીશ તને
ચકીબેન ચકીબેન 
ચક ચક અવાજે ચીં ચીં કરજે
ચણવાને દાણા આપીશ તને, આપીશ તને
ચકીબેન ચકીબેન
બા નહિ લડશે, બાપુ નહિ લડશે
નાનો બાબો તને ઝાલશે નહિ, ઝાલશે નહિ
ચકીબેન ચકીબેન

[૧૮]

પેલા ચકલીબાઈ માળા બાંધ્યા ઢંગા વગરના
પેલા દરજીડાને સુગરીબાઈના કેવા મજાના
પેલા ચકલીબાઈ
ઝાડે ખિસકોલીએ માળા બાંધ્યા રૂ ના રેસાના
કાબર કબૂતરને ઘૂવડ વળી કાગડા કોયલના
પેલા ચકલીબાઈ
પેલા ઉંદરભાઈએ દર ખોદ્યા કેવા મજાના
સાપે પેસી જઈને રાફડા કર્યા હક વગરના
પેલા ચકલીબાઈ
કીડી મકોડીએ દરના કર્યા નગર મજાના
પેલા વાંદરાભાઈ તો રખડ્યા કરે ઘર વગરના
પેલા ચકલીબાઈ  

[૧૯]

મારા બારણાને ટોડલે ચકલી રમે,એની ઝીણી ઝીણી આંખ,
એની નાની નાની પાંખ, તો રમતી ને ઊડતી સૌને ગમે.
મારા ફળિયાને લીમડે પોપટ રમે,એની ગોળ ગોળ આંખ,
એની લીલી લીલી પાંખ, તો બોલતો ને ઊડતો સૌને ગમે.
મારા ઘરને તે આંગણે વાછરું રમે,એના સુંવાળા વાળ,
એની થનગનતી ચાલ, તો નાચતું ને કૂદતું સૌને ગમે.
મારી નાનકડી બેન મારા ઘરમાં રમે,એની કાલી કાલી બોલી,
એની આંખ ભોળી ભોળી, તો રમતી ને હસતી સૌને ગમે.
સૌને ગમે, સૌને ગમે,ઘર મારું નાનું સૌને ગમે !
અમે ફેર ફુદરડી ફરતાં તાં
અમે ફેર ફુદરડી ફરતાં તાં
ફેર ફુદરડી ફરતાં ફરતાં
પડી જવાની કેવી મજા
ભાઈ પડી જવાની કેવી મજા
અમે સાતતાળી રમતાં તાં
અમે દોડમ દોડી કરતાં તાં
દોડમ દોડી કરતાં કરતાં
બેસી જવાની કેવી મજા
ભાઈબેસીજવાનીકેવીમજા
અમે આમલી પીપળી રમતાં તાં
અમે ઝાડે ઝાડે ચડતાં તાં
ઝાડે ઝાડે ચડતાં ચડતાં
લપસી જવાની કેવી મજા
ભાઈ લપસી જવાની કેવી મજા
અમે સંતાકુકડી રમતાં તાં
અમે ખોળમ ખોળાં કરતાં તાં
ખોળમ ખોળાં કરતાં કરતાં
પકડાઈ જવાની કેવી મજા
ભાઈ પકડાઈ જવાની કેવી મજા
અમે ઉંદર બિલ્લી રમતાં તાં
અમે ચું ચું મ્યાઉં મ્યાઉં કરતાં તાં
ચું ચું મ્યાઉં મ્યાઉં કરતાં કરતાં
નાસી જવાની કેવી મજા
ભાઈ નાસી જવાની કેવી મજા
 1.  
   આ સઘળાં ફૂલોને કહીદો


  સઘળાં ફૂલોને કહી દો યુનિફોર્મમાં આવે,
  પતંગિયાઓને પણ કહી દો સાથે દફતર લાવે.
  મન ફાવે ત્યાં માછલીઓને આમ નહીં તરવાનું,
  સ્વીમિંગપુલના સઘળા નિયમોનું પાલન કરવાનું.
  દરેક કૂંપળને કોમ્પ્યુટર ફરજિયાત શીખવાનું,
  લખી જણાવો વાલીઓને તુર્તજ ફી ભરવાનું.
  ઝરણાંઓને સમજાવો સીઘી લીટી દોરે,
  કોયલને પણ કહી દેવું ના ટહુકે ભરબપ્પોરે.
  અમથું કૈં વાદળીઓને એડમિશન દેવાનું?
  ડોનેશનમાં આખ્ખેઆખ્ખું ચોમાસું લેવાનું.
  એક નહીં પણ મારી ચાલે છે અઠ્ઠાવન સ્કૂલો,
  આઉટડેટથયેલો વડલો મારી કાઢે ભૂલો !


  બાળ બોધ
  નાના બાળકોને ઘરમાં અને નિશાળમાં રમાડવા અને ભણાવવા માટે દાયકાઓથી વપરાતી આવેલી કાવ્યપંક્તિઓનો આ સંગ્રહ આજે પણ એટલો જ ઉપયોગી છેઃ
   છેલ્લો ફેરફાર: તા. ૧૮ માર્ચ, ૨૦૧૧ 

  ઓળી ઝોળી પીંપળ પાન
  ફઈએ પાડ્યું કાનજી નામ

  બા  ચા  પા
  ના ભા મધ ખા
  ચાનો ચટાકો
  પેટ બગાડે
  મધમીઠો ભઈલો
  પાડાને પછાડે

  ચાંદાપોળી
  ઘીમાં ઝબોળી
  સૌ  છોકરાંને  કટકો પોળી
  મારી બેનીને આખી પોળી
  લેજે મોઢામાં
  હબૂક પોળી

  રાધે ગોવિંદ રાધે
  શીરા પૂરી ખાજે
  શીરાને તો વાર છે
  પૂરી તો તૈયાર છે
  એક પૂરી કાચી રહી
  ભાઈની માસી ભૂખી રહી

  અડકો કડકો
  દહીંનો દડકો
  દહીં દૂઝાણું
  તારે ઘેર ભાણું
  ઉરમૂલ ધતુરાનું ફૂલ
  સાકર શેરડી ને
  ખાઈ જા ખજૂર

  પાપા પગલી  મામાની ડગલી
  મામાની ડગલી હીરાની ઢગલી
  હીરા ઊછળિયા આભલે અડિયા
  આભલે  અડિયા તારા  બનિયા

  ચકી ચોખા ખાંડે છે
  પીતાંબર પગલાં પાડે છે
  બાઈ બાઈ તમારા હાથ ક્યાં ગયાં
  .... રહ્યાં

  ચકી ચોખા ખાંડે છે
  પીતાંબર પગલાં પાડે છે
  મોર પાણી ભરે છે
  ઢેલ પાણી ઢોળે છે
  રાજિયો, ભોજિયો
  ટેલિયો ને ટૂશકો
  માર ભડાકે ભૂસકો

  કૂકડો બોલે
  કૂકડે કૂક.. કૂકડે કૂક
  ખેતરે જાઉં
  દાણાં ખાઉં
  પાણી પીઉં
  ફરરર.. કરતો
  ઊડી જાઉં

  મોસાળ જાઉં
  મોસંબી ખાઉં
  શહેર જાઉં
  સીતાફળ ખાઉં
  શિયાળામાં જામફળ ખાઉં
  ઉનાળામાં તડબૂચ ખાઉં
  ચોમાસામાં જાંબું ખાઉં
  ખૂબ ફળ ખાઉં
  તાજોમાજો થાઉં
  સૌને આપી હું હરખાઉઁ

  માડી ગુટકો ખાઉં
  ના ભાઈ ના
  વેલણ જોયું કે
  જે ખાય ગુટકા
  તેને પડે
  વેલણના ફટકા
  જે ગુટકા ખાય બધાંય
  સાવ ગંધારા ઠોબારા થાય

  એન ઘેન
  દીવા ઘેન
  ડાહીનો ઘોડો
  પાણી પીતો
  રમતો જમતો
  છૂટ્યો.....છે
  હાથમાં લાકડી
  કમળ કાકડી
  જ્યાં દોડાય ત્યાં દોડજે
  એકને પકડી લાવજે
  ડાહીનો ઘોડો
  રમતો જમતો છૂટ્યો....છે

  લડી પડ્યાં રે ભાઈ
  લડી પડ્યાં
  ચાંદો-સૂરજ લડી પડ્યાં
  રમતાં રમતાં લડી પડ્યાં
  હસી પડ્યાં રે ભાઈ
  હસી પડ્યાં
  રડતાં રડતાં હસી પડ્યાં

  ફરફર ફરતું પતંગિયું
  લીલું પીળું પતંગિયું
  ચડતું પડતું પતંગિયું
  મૂંગું ભમતું પતંગિયું
  હસતું રમતું પતંગિયું

  ઝબૂક  વીજળી ઝબૂક
  ડુંગર  ઉપર   દોડતી
  ઝાડ પાન ઝબકાવતી
  દુનિયાને અજવાળતી
  ઝબૂક  વીજળી ઝબૂક

  ટહુક કોયલ ટહુક
  કોયલને ટહુકે શું શું બોલે
  આંબાની  અમરાઈ બોલે
  વનવનની વનરાઈ બોલે
  જાંબુડાંના    ઝાડ   બોલે
  સામે  ઊભા  પહાડ બોલે
  ટહુક કોયલ ટહુક

  ગપીને ઘેર  આવ્યા ગપીજી
  હાંકે સાવ ખોટા ગપગોળાજી
  એક કહે મેં જોયું બાર હાથનું ચીભડું
  બીજો કહે મેં જોયું  તેર હાથનું બી

  ચકી કહે
  ચકારાણા ચકારાણા
  નથી ઘરમાં એકે દાણા
  ચકચક કરતાં ચકારાણા
  ઉપાડી લાવ્યા ઢગલો દાણા

  ચકો કહે
  ચકી રાણી ચકી રાણી
  નથી ઘરમાં ટીપું પાણી
  ચીં ચીં કરતાં ચકી રાણી
  તળાવ આખું લાવ્યા તાણી


  એકડે એક પાપડ શેક
  બગડે બે મણકા લે
  ત્રગડે ત્રણ ઝટપટ ગણ
  ચોગડે ચાર લગાડો નહિ વાર
  પાંચડે પાંચ ચોપડી વાંચ
  છગડે રડશો
  સાતડે સાત સાંભળો વાત
  આઠડે આઠ ભણો પાઠ
  નવડે નવ બોલો સૌ
  એકડે મીંડે દશ હસ ભાઈ હસ

  રવિ પછી તો સોમ છે
  ત્રીજો મંગળવાર
  ચોથો બુધ ગુરુ પાંચમો
  પછી શુક્ર છે વાર
  શનિવાર તે સાતમો
  છેલ્લો વાર ગણાય
  એમ એક એઠવાડિયું
  સાત વારનું થાય

  લાલ પીળો ને વાદળી મૂળ રંગ કહેવાય
  બાકીના બીજા  બધાં  મેળવણીથી  થાય

  ગણ્યાં  ગણાય  નહિ
  વીણ્યાં વીણાય  નહિ
  છાબડીમાં માય નહિ
  તો મારા આભલામાં નહાય

  જે જન મશ્કરી કરવા જાય
  મોડા  વહેલો  તે  સપડાય
  જૂઠાણું   જલદી    પકડાય
  આખર જૂઠો  જન  પસ્તાય

  દિવાળીના દિવસમાં ઘર ઘર દીવા થાય
  ફટાકડાં ફટ ફટ ફૂટે બાળક બહુ હરખાય

  નિશાળમાંથી   નિસરી  જવું  પાંસરું  ઘેર
  રાખો નહિ મન રમતમાં સમજો સારી પેર

  રમત ગમત કરતાં કદી કરવું નહિ નુકશાન
  ખોટી   રીતે   ખેલતાં   ભારી   થાયે  હાણ

  વગર વિચાર્યું જે કરે પાછળથી તે પસ્તાય
  દેખો  એવાં  કામથી  જાન  ઘણાંના  જાય

  ભણતાં પંડિત નીપજે  લખતાં લહિયો થાય
  ચાર ચાર ગાઉ  ચાલતાં  લાંબો પંથ કપાય
  પોપટ પણ અભ્યાસથી  શીખે બોલતાં બોલ
  કાયર થઈ આળસ કરે  તે  નર ખરને તોલ

  મૂરખ  માથે  શીંગડાં   નહિ  નિશાની  હોય
  સાર-અસાર વિચાર નહિ જન તે મૂરખ હોય
  અક્ષર એક આવડે  ઉર અભિમાન અપાર
  જગમાં તેને  જાણવો  સૌ  મૂરખનો સરદાર

  પરોઢિયે  નિત  ઊઠીને  લેવું  ઈશ્વર  નામ
  દાતણ કરી નાહ્યા પછી કરવા પાઠ તમામ
  કહ્યું  કરો  મા બાપનું   દો  મોટાંને   માન
  ગુરુને બાપ સમા ગણશો મળશે સારું જ્ઞાન

  નિદ્રામહીં નહિ હતું તન ભાન જ્યારે
  જેણે જૂઓ પૂરણ  રક્ષણ  કીધું ત્યારે
  તેને  પ્રભાત સમયે પ્રથમે  સ્મરું રે
  કાર્યો બધાં દિવસનાં પછીથી કરું રે

  આસપાસ   આકાશમાં  અંતરમાં  આભાસ
  ઘાસચાસની પાસ  પણ  વિશ્વપતિનો વાસ
  ભોંયમાં પેસી  ભોંયરે  કરીએ  છાની વાત
  ઘડીએ મનમાં ઘાટ  તે જાણે જગનો તાત
  ખાલી  જગ્યા  ખોળીએ  કણી મૂકવા  કાજ
  ક્યાંયે જગતકર્તા વિના ખાલી મળે ઠામ

  ઈશ્વર ભજીએ તને

  ઈશ્વર ભજીએ તને  મોટું  છે  તુજ નામ
  ગુણ તારા નિત ગાઈએ  થાય અમારાં કામ

  હેત લાવી  હસાવ તું  સદા  રાખ દિલ સાફ
  ભૂલ કદી કરીએ અમે  તો પ્રભુ  કરજો માફ

  પ્રભુ  એટલું  આપજો  કુટુંબ  પોષણ  થાય
  ભૂખ્યા કોઈ  સૂએ  નહિ  સાધુ  સંત સમાય

  અતિથિ  ભોંઠો  ના પડે  આશ્રિત ના દૂભાય
  જે  આવે  મમ આંગણે આશિષ  દેતો જાય

  સ્વભાવ એવો આપજે  સહુ ઈચ્છે મમ હિત
  શત્રુ  ઈચ્છે   મિત્રતા  પડોશી  ઈચ્છે  પ્રીત

  વિચાર  વાણી  વર્તને  સૌનો  સાચો  સ્નેહ
  કુટુંબ  મિત્ર  સ્નેહીનું   ઈચ્છું   કુશળ  ક્ષેમ

  જોવા  આપી  આંખડી  સાંભળવાને   કાન
  જીભ બનાવી  બોલવા  ભલું કર્યું ભગવાન

  તારા આભે  શોભતા સૂરજ  ને  વળી સોમ
  તો  સઘળાં  તે  રચ્યાં જબરું તારું જોમ

  અમને આપ્યા  જ્ઞાન ગુણ તેનો  તું દાતાર
  બોલે  પંખી  પ્રાણીઓ     તારો  ઉપકાર

  કાપ  ક્લેશ કંકાસ  ને  કાપ પાપ પરિતાપ
  કાપ કુમતિ કરુણા કરી કાપ દુખ સુખ આપ

  ઈશ્વર ભજીએ તને  મોટું  છે  તુજ નામ
  ગુણ તારા નિત ગાઈએ  થાય અમારાં કામ

  કરતા જાળ કરોળિયો

  કરતા જાળ કરોળિયો  ભોંય પડી પછડાય
  વણ  તૂટેલે  તાંતણે   ઉપર  ચડવા  જાય

  મહેનત તેણે  શરૂ  કરી  ઉપર ચડવા માટ
  પણ પાછો હેઠો પડ્યો  ફાવ્યો નહિ કો ઘાટ

  રીતે મંડી રહ્યો  ફરી ફરી  બે ત્રણ વાર
  પણ તેમાં નહિ ફાવતા  ફરી  થયો  તૈયાર

  હિંમત  રાખી  હોંશથી  ભીડયો  છઠ્ઠી  વાર
  ધીરજથી  જાળે  જઈ પહોંચ્યો  તે  નિર્ધાર

  ફરી  ફરીને  ખંતથી  યત્ન કર્યો  નહિ હોત
  ચગદાઈ  પગ  તળે  મરી  જાત વણમોત

    રીતે જો  માણસો  રાખી  મનમાં  ખંત
  આળસ તજી મહેનત કરે પામે લાભ અનંત

  જગતનો તાત ખેડૂત

  રે ખેડૂત તું  ખરે  જગતનો  તાત ગણાયો
    સઘળો સંસાર પાળતો તું   જણાયો

  કપાસફળ ફૂલ ઘાસ ધાન્યને તું  નીપજાવે
  અન્ન ખાય સહુ જીવ  ધરે જન  વસ્ત્રો ભાવે

  સહે તાપ વરસાદ વળી બહુ મહેનત કરતો
  રહે   શરીરે   લઠ્ઠ   સદા   સંતોષે   ફરતો

  ઉત્તમ ખેતી  ખરે  વળી  તે  પર  ઉપકારી
  ખરી ખંતથી દીએ  જગતને  શીખ તું સારી

  એક અડપલો છોકરો

  (દોહરો)

  એક  અડપલો   છોકરો  જીવો  જેનું   નામ
  અતિશે  કરતો અડપલાં  જઈ બેસે  જે ઠામ

  કાગળ કાં  લેખણ  છરી  જે  જે  વસ્તુ જોય
  ઝાલે   ઝૂમી  ઝડપથી   હીરા  જેવી   હોય

  ના ના  કહી  માને  નહિ  કહ્યું  ધરે કાન
  એને પણ દિન એકમાં સર્વ મળી ગઈ સાન

  ડોસો  ચશ્માં ડાબલી  મેલી  ચડિયા  માળ
   અતિ  આનંદે અડપલે  તે  લીધાં  તત્કાળ

  ચશ્મા  નાક  ચડાવિયાં  ખાડાળાં  તે  ખૂબ
  ડાબલી  લીધી  દેખવા  ધારીને પગ  ધુંબ

  ઢીલું     હતું  ઢાકણું   જબરું  કીધું  જોર
  ઊઘડતાં   તે   ઉછળ્યું   કીધો   શોરબકોર

  આંખો  મો  ઉપર  પડી  તેમાથી  તપખીર
  ફાંફાં  મારે  ફાંકડો    ધારી  શક્યો  ધીર

  ચશ્માં નાખ્યાં ચોકમાં છીં  છીં  છીંકો ખાય
  થાક્યો તે  થૂ  થૂ  કરી  જીવો  રોતો  જાય

  ચોળે  ત્યાં તો  ચોગણો આંખે  અંધો  થાય
  ડોસે   દીઠો   દીકરો   ચશ્માંના     ચૂરાય

  ડોસે  ડારો દઈ  કહ્યું  હસવું  ને  થઈ  હાણ
  લાડકડાં    લાગનો  જીવા  છે  તું  જાણ

  ચશ્માં તો વસમાં થયાં  ડબીએ વાળ્યો દાટ
  જીવે ફરીને  જીવતાં  ઘડ્યો    એવો ઘાટ

  ઊંટના તો અઢારે વાંકા

  ઊંટ કહે સમામાં વાંકાં અંગવાળાં ભૂંડા
  ભૂતળમાં પક્ષીઓ  ને  પશુઓ  અપાર છે

  બગલાની ડોક વાંકી પોપટની ચાંચ વાંકી
  કૂતરાની  પૂછડીનો  વાંકો   વિસ્તાર   છે

  વારણની સૂંઢ વાંકી વાઘના છે નખ વાંકા
  ભેંસને તો  શિર વાંકાં  શિંગડાનો ભાર છે

  સાંભળી  શિયાળ બોલ્યું દાખે દલપતરામ
   અન્યનું તો  એક વાંકું  આપનાં અઢાર છે

  એક શરણાઈવાળો

  એક  શરણાઈવાળો  સાત  વર્ષ  સુધી શીખી
  રાગ  રાગણી   વગાડવામાં  વખણાણો   છે

  એકને   જાચું  એવી  ટેક  છેક  રાખી  એક
  શેઠને  રિઝાવી  મોજ   લેવાને   મંડાણો   છે

  કહે   દલપત  પછી  બોલ્યો   તે  કંજૂસ  શેઠ
  ગાયક     લાયક  તું   ફોગટ  ફૂલાણો  છે

  પોલું છે તે બોલ્યું તેમાં કરી તેં શી કારીગરી ?
  સાંબેલું  બજાવે તો  હું જાણું  કે  તું શાણો છે