અમારું દર્પણ

અમારું દર્પણ
"વિચારવલોણું " - જે શિક્ષક પોતાના પાંચ વિદ્યાર્થીઓને પણ પ્રભાવિત ન કરી શકે એ શિક્ષકે પાનનો ગલ્લો ખોલવો જોઈએ- ગુણવંત શાહ , પ્રારબ્ધને અહીંયાં ગાંઠે કોણ? હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું હું તેજ ઉછીનું લઉં નહીં હું જાતે બળતું ફાનસ છું. -નરેન્દ્ર મોદી ,, બસ એટલી સમજ મને પરવરદિગાર દે, સુખ જ્યારે જ્યાં મળે, બધાના વિચાર દે,દુનિયામા કંઇકનો હું કરજદાર છું ચૂકવું બધાનું દેણ જો અલ્લાહ ઉધાર દે.- મરીઝ -- દુનિયામાં બે પ્રકારના માણસો છે. એક કામ કરનારા અને બીજા જશ લેનારા..-ડ્વાઇટ મોરો - ઘૂંટણિયે પડીને જીવવા કરતા આપણા પગ પર ઊભા રહીને મરવું વધારે બહેતર છે..-રૂઝવેલ્ટ :- ".

June 22, 2018

ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ ઓનલાઈન મતદાન -શાળા પંચાયત ચૂંટણી-૨૦૧૮

                  ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ અમારું ઇનોવેશન -ઓનલાઈન મતદાન

           તારીખ ૨૫/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ શાળામાં યોજાશે અસલ ચૂંટણી જેમ જ શાળા પંચાયતની ચૂંટણી-બાળકો આપશે ઓનલાઈન મતદાન...ઘરે બેઠા .... તેમજ શાળામાં પણ યોજાશે ચૂંટણીનો અભૂતપૂર્વ માહોલ.......

ઓનલાઈન વોટિંગ નો ડેમો જોવા અહી ક્લિક કરો -


No comments: