અમારું દર્પણ

અમારું દર્પણ
"વિચારવલોણું " - જે શિક્ષક પોતાના પાંચ વિદ્યાર્થીઓને પણ પ્રભાવિત ન કરી શકે એ શિક્ષકે પાનનો ગલ્લો ખોલવો જોઈએ- ગુણવંત શાહ , પ્રારબ્ધને અહીંયાં ગાંઠે કોણ? હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું હું તેજ ઉછીનું લઉં નહીં હું જાતે બળતું ફાનસ છું. -નરેન્દ્ર મોદી ,, બસ એટલી સમજ મને પરવરદિગાર દે, સુખ જ્યારે જ્યાં મળે, બધાના વિચાર દે,દુનિયામા કંઇકનો હું કરજદાર છું ચૂકવું બધાનું દેણ જો અલ્લાહ ઉધાર દે.- મરીઝ -- દુનિયામાં બે પ્રકારના માણસો છે. એક કામ કરનારા અને બીજા જશ લેનારા..-ડ્વાઇટ મોરો - ઘૂંટણિયે પડીને જીવવા કરતા આપણા પગ પર ઊભા રહીને મરવું વધારે બહેતર છે..-રૂઝવેલ્ટ :- ".

May 15, 2018

આજનો ભાસ્કર અમારા માટે દિવ્યરીતે આજના દિવ્યભાસ્કરમાં ચમક્યો.

અમારી શાળાની સિદ્ધિ દિવ્યભાસ્કર અને સાંજ સમાચારમાં ...
સમગ્ર ગુજરાતમાં ખુબ જ ધૂમ મચાવી આ અમારા નવતર પ્રયોગે.....

ઓનલાઈન પરિણામના અમારા નવતર પ્રયોગના સમાચાર છાપાઓમાં ગુંજતા રહ્યા.

1 comment:

Ahir said...

We are feel proud for our school ....

Congratulations, for your glory and renown spread all over Gujarat