અમારું દર્પણ

અમારું દર્પણ
"વિચારવલોણું " - જે શિક્ષક પોતાના પાંચ વિદ્યાર્થીઓને પણ પ્રભાવિત ન કરી શકે એ શિક્ષકે પાનનો ગલ્લો ખોલવો જોઈએ- ગુણવંત શાહ , પ્રારબ્ધને અહીંયાં ગાંઠે કોણ? હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું હું તેજ ઉછીનું લઉં નહીં હું જાતે બળતું ફાનસ છું. -નરેન્દ્ર મોદી ,, બસ એટલી સમજ મને પરવરદિગાર દે, સુખ જ્યારે જ્યાં મળે, બધાના વિચાર દે,દુનિયામા કંઇકનો હું કરજદાર છું ચૂકવું બધાનું દેણ જો અલ્લાહ ઉધાર દે.- મરીઝ -- દુનિયામાં બે પ્રકારના માણસો છે. એક કામ કરનારા અને બીજા જશ લેનારા..-ડ્વાઇટ મોરો - ઘૂંટણિયે પડીને જીવવા કરતા આપણા પગ પર ઊભા રહીને મરવું વધારે બહેતર છે..-રૂઝવેલ્ટ :- ".

April 23, 2017

વોટ્સએપ ગ્રુપ

શ્રી કરદેજ કન્યાશાળા(તા.-જી-ભાવનગર)  દ્વારા કરદેજ ગામના વાલીનું એક વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે.જે ગ્રુપમાં શાળાની તમામ પ્રવૃતિઓ અને કાર્યક્રમોની અપડેટ્સ આપવામાં આવશે .જેમાં જોડવા માટે નીચે આપેલ લીંક ખોલી આપની વિગત ભરો.અને શાળાની દીકરીઓને પ્રોત્સાહિત કરવામાં ભાગીદાર બનો.....શક્ય એટલા ગ્રુપમાં આ માહિતી શેર કરવા નમ્ર વિનંતી ...શ્રી કરદેજ કન્યાશાળા ડીજીટલ સ્કુલ તરફ એક કદમ......  - શ્રી કરદેજ કન્યાશાળા પરિવાર
આપની વિગત આપવા માટે અહી ક્લિક કરો  

   
                              

No comments: